Thùng oval

Tên sản phẩm

 

Sọt oval số 1

Sọt oval số 2

Sọt oval số 3

Mã sản phẩm

 

8936050075847

8936050075854

8936050072334

 

Kích cỡ

 

27*40*H50*Đ24CM

24*36*H40*Đ21CM

21*30*H33*Đ18CM

 

Đơn vị

Cái

Cái

Cái


0 VNĐ

Sản phẩm liên quan