New

Ly vuông thấp

Tên sản phẩm

 

 

Ly vuông thấp số 1

Ly vuông thấp số 2

Ly vuông thấp số 3

Ly vuông thấp số 4

Ly vuông thấp tăm

Mã sản phẩm

 

 

8936050072495

8936050072501

8936050072518

8936050072525

8936050072532

Kích cỡ

 

 

12*12*H14CM

10*10*H12CM

8*8*H9CM

6*6*H8CM

4*4*H6CM

Đơn vị

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái


0 VNĐ

Sản phẩm liên quan