Ly tròn lùn

Tên sản phẩm

 

Ly tròn lùn lớn

Ly tròn lùn đại

Ly tròn lùn nhỏ

Ly tròn lùn tăm

 

Mã sản phẩm

 

8936050072464

8936050072457

8936050072471

8936050072488

 

Kích cỡ

 

10*H10CM

13*H11CM

8*H9CM

6*H7CM

 

Đơn vị

Cái

Cái

Cái

Cái


0 VNĐ

Sản phẩm liên quan