Sale New

Khay chữ nhật

Tên sản phẩm

Khay chữ nhật

Khay chữ nhật 

Khay chữ nhật 

Khay chữ nhật 

Khay chữ nhật 

Khay chữ nhật 

Mã sản phẩm

8936050072082

8936050072051

8936050076851

8936050072686

8936050072068

8936050072075

Kích cỡ

10*20*h5

8**18*h4

15*25*h6

20*30*h6

25*35*h7

30*40*h8

Đơn vị

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái


0 VNĐ

Sản phẩm liên quan